Skip to content

Interim financieel management Extra capaciteit voor veranderprocessen, tijdelijke uitbreiding of onderbezetting?

Interim financieel management

Heeft u extra capaciteit nodig voor een veranderproces, een tijdelijke uitbreiding van de bezetting of wegens onderbezetting? Als financieel professional kunnen wij in de rol van financieel manager, businesscontroller, financieel directeur organisatie op projectbasis versterken. Ook als rechterhand van de FD kunnen wij een rol van betekenis spelen. Wij kunnen voor u hands-on-projecten leiden en uitvoeren. 

Boficon als uw Parttime Controller

De parttime controller is een geschikte oplossing voor bedrijven in het MKB die structureel willen beschikken over een goed opgeleide en ervaren financiële professional. Wij kunnen op parttime basis de financiële functie in uw onderneming structureel versterken en het management en de directie als sparringpartner ondersteunen in strategie en operatie. Zij krijgen dan meer tijd voor het eigenlijke ondernemen. De werkzaamheden van de parttime controller kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • structureel versterken en aansturen van de financiële functie;
  • opzetten en verbeteren van de planning- en controlcyclus;
  • stroomlijnen van administratieve en operationele processen;
  • analyseren en optimaliseren van de kostenstructuur;
    begeleiden en ondersteunen van de directie bij het kopen en verkopen van bedrijfsonderdelen;
  • optreden als klankbord en financieel sparringpartner voor de directie;
  • fungeren als gesprekspartner voor uw accountant, belastingadviseur en banken.

Doordat de capaciteit afgestemd kan worden op de omvang en complexiteit van uw bedrijf, is een parttime controller zowel voor middelgrote als kleine bedrijven inzetbaar. Met een parttime Controller beschikt u over een financiële professional die op de hoogte is van uw organisatie met al haar ‘ins en outs’, die tevens projecten kan begeleiden om vervolgens de resultaten in de onderneming te borgen.

Belangstelling? Of wellicht nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.